Helyi identitás és kohézió TOP / Közösségi felmérés kutatási jelentése

Közösségi felmérés kutatási jelentéseKözösségi felmérés kutatási jelentése

1. A projekt rövid bemutatása: 

Káld Község Önkormányzata 2018-ban pályázattot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében "Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen" címmel. A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008. A közösségfejlesztő projektet a kiíró támogatásban részesítette. A projekt konzorciumi formában valósul meg, amelynek tagjai: Káld Község Önkormányzata, mint főkedvezményezett (konzorciumvezető), Suli Harmónia - 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány, mint társkedvezményezett, Vas megye Önkormányzata, mint társkedvezményezett.

"A helyi indetitás és kohézió erősítése Káld településen" című prjekt földrajzi célterülete Káld község közigazgatási területe. Kiemelt célcsoportja a település teljes lakossága. Káld község lakosságszáma a 2016. január 1-jei KSH adatok alapján 1065 fő. Az itt élők 4%-a roma származású, a lakosok 20%-a 30 év alatti, 20%-a 60 év feletti. Az aktív korú (18-59 éves) lakosság aránya a településen 62%.

A projekt kiemelt célja a helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen. Ezt a problémák, szükségletek feltárásval, megoldási, cselekvési javaslatok készítésével és az egyes tevékenységek elvégzésével tudja a település elérni. A projekt tevékenységrendszere úgy lett felépítve, hogy szorosan illeszkedjen a település eddigi gyakorlatához, ugyanakkor új közösségépítő, közösségfejlesztő programok elindítása is megvalósulhat az egyes években.

A település jövőképe, hogy a falu az eddigi gazdaságára alapozva és a kultúra hagyományaira építve fejlődő társadalmi értékközösség legyen. Ez a település lakosságának összefogásával, megszólításával, a lakossági kezdeményezések támogatásával érhető el. Átfogó cél a társadalmi tőke bővítése, erősítése, és ezáltal a helyi identitás és együttműködés erősítése. Mindez azzal érhető el, ha a település lakói és közösségei jobban megismerik egymást, a civil szervezetek együttműködése révén a településen lakók azonosságtudata megerősödik. Mint minden projekt, úgy ennek is egyik célja, hogy segítse, bátorítsa az önfoglalkoztatást, a vállakozóvá válást, az önálló egzisztencia megteremtésének lehetőségét. Kívánatos, hogy a projekt végrehajtása során növekedjen a lakosság egymás iránti felelősségtudata.

A közösségi felméréssel kapcsolatosan a cselekvő közösségek Módszertani útmutatója a következőket emeli ki:

"A közösségi felmérés egy "ajtótól ajtóig" történő, a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra (bevonásra) kerül a településen, s a közjóért cselekvők köre szélesedik."1

2. A közösségi felmérés eredményei:

A közösségi felmérés személyes lekérdezés módszerével valósult meg, kérdezőbiztosok bevonásával. Összesen 450 személy véleménye tükröződik vissza az anyagba.

A kérdéscsoportok az alábbi tématerületet foglalták magukban:

  • identitással összefüggő kérdések
  • problématérkép
  • büszkeségek, erősségek
  • programok, rendezvények
  • lakossági aktivitás
  • kommunikációs szokások
  • demográfiai kérdések

1 Közösségfejlesztés Módszertani útmutató 19. p.

A kutatási jelentés letölthető a "Csatolt fájlok" megnevezés alatt.Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar