Óvoda felújítás

Kedvezményezett neve: Káld Község Önkormányzata

Projekt címe: Káldi óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00035

Konzorciumi partner: Vas Megyei Önkormányzat

A projekt összköltsége: 55 000 000 Ft.

Szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

Tervezett befejezés dátuma: 2018.09.03.

 

 

A projekt célja az 1960-as években épült óvoda épületének felújítása, bővítés, mini bölcsőde kialakítása. Káld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Helyi Esélyegyenlőségi programjában a településen jelentkező problémaként fogalmazta meg a család – munkahely összeegyeztetését. A GYES-ről, GYED-ről visszatérők között sok a munkanélküli. E problémára jelenthet megoldást a program szerint a gyermekfelügyelet biztosítása, melynek lehetséges formája a mini bölcsőde. A mini bölcsőde kialakításával 5 bölcsődei férőhely létesül.

Az óvoda épületének felújítása az alábbi tevékenységek megvalósításával valósul meg.

Energetikai felújítás: A meglévő óvodaépületben energetikai felújításra, korszerűsítésre kerül sor. Hőszigetelés: A meglévő födémen 20 cm átszellőztetett ásványgyapot szigetelés készül, melyre ritkított deszkaborítás kerül. A homlokzati falakon 12 cm EPS hőszigetelő rendszer kerül kialakításra. A lábazaton 5+5 cm XPS hőszigetelés készül. Nyílászárók: A meglévő, elavult nyílászárókat új; energetikai szempontból megfelelő nyílászárókra cseréljük. Tetőszerkezet: A meglévő épületen lévő - rossz állapotú - cserépfedés elbontásra kerül, helyére új cserépfedést terveztünk a szükséges kiegészítő bádogos szerkezetekkel. A meglévő ácsszerkezetet részben cserélni, javítani szükséges. Új tetőfóliázás, lécezés és ellenlécezés készül. Felületképzések: Az épület külső homlokzatára a tervezett hőszigetelő rendszerhez kapcsolódó dörzsvakolat kerül. A belső helyiségekben a meglévő sérült falfelületek javítása és a nyílászárók beépítése után a belső helyiségek felújítása valósul meg. Gépészet: A meglévő cserépkályhák, kazán elbontásra kerülnek. Az épület gazdaságosabb működtetése érdekében épületenergetikai korszerűsítés történik. Ennek részeként napelemes rendszer kerül kiépítésre a déli tetőfelületen. A napelemes rendszer révén az épület több féle energiaigényét is legalább részben megújuló energiaforrást hasznosító technológia elégítené ki, úgymint pl. használati meleg víz előállítás, fűtés, elektromos áram termelés rásegítéssel.

Tervezett bővítés: Alapvető szükséglet a településen a 0-3 éves gyermekek elhelyezésének biztosítása, mely jelenleg nem megoldott. Az egykori vizesblokk és öltöző helyén kialakításra kerül a bölcsődés korú gyermekeknek szánt csoportszoba és vizesblokk. Az óvodás csoportok öltözője, vizesblokkjai egy új, tervezett bővítmény épületrészben kerülnek elhelyezésre. A bővítés és átalakítás, funkcióváltások során új nyílászáró szerkezetek kerülnek beépítésre. Az épület részleges akadálymentesítése is megvalósul. Az épület közvetlen környezete, az udvar is rendezetten, térkővel, növényzettel kerül kialakításra. A meglévő úthálózathoz kapcsolódóan 5 db gépjármű parkolását biztosító szilárd burkolatú parkoló kerül kialakításra telken belül az óvodához érkező szülők és gyermekek egyszerűbb, gyorsabb megérkezését biztosítva. A parkolók közül 1 db akadálymentesen kerül kialakításra.

A projekt során eszközbeszerzésre is sor kerül, mely a mini bölcsőde minimális eszközigénye. Így gyermekbútorok, konyhai eszközök, mosógép, textíliák, udvari játszóeszközök, homokozó, valamit a kisgyermekneveléshez szükséges alap és fejlesztő játékok. Az eszközök a nevelési feladathoz nélkülözhetetlenek.

A projekt előkészítése során közbeszerzési tanácsadói tevékenységre, a műszaki dokumentáció, engedélyezési tervek és kiviteli tervek készítésére kerül sor. A kivitelezés során műszaki ellenőri tevékenység is megvalósul a projekt keretén belül.

 

A projekt projektmenedzsmenti feladatait konzorciumi partnerként a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A projektmenedzsment feladatokat egy fő projektmenedzser és egy fő pénzügyi vezető közreműködésével valósítja meg a projekt teljes ideje alatt. A projektben a projektmenedzsmentet ellátó munkatársak több éves szakmai, projekt és projektmenedzsmenti gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek a hazai és uniós programok esetében.

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A projekt szolgálja a területi kiegyenlítődést, megteremtve a városi óvodák mellett a kistelepülés nyújtotta azonos színvonalú ellátást.

Káld Község Önkormányzata - Magyar