Helyi Építési Szabályzat / Partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Partnerségi egyeztetés általános szabályairólAz építésügy korábbi rendszere 2013. január 1-től jelentősen átalakult. Ennek egyik elemeként bevezetésre került a partnerségi egyeztetés intézménye.

A 2013. január 1-jén hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz véleményezési eljárásában a partnerségi egyeztetés szabályait kell figyelembe venni, ha a koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz (például Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) kidolgozása, illetve módosítása 2013. január 1-jét követően indul.

A partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés szabályait. Ennek során kell meghatározni:

a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,

b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,

c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,

d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. (Korm. rendelet 29.§)

A Képviselő-testület által megállapított szabályok a csatolt dokumentumban megtalálhatóak.

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar