Választási információk / Korábbi választások / Tájékoztató

TájékoztatóTájékoztató

Tájékoztató a polgármester, a helyi önkormányzati képviselők  2019. évi választásához

 

A választás időpontja: 2019. október 13.

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről

A választópolgároknak augusztus 23-áig kell megkapniuk a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést, az augusztus 7-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben.

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármester-jelöltet.

Átjelentkezéssel szavazás

A választópolgár lakóhelyén – vagy 2019. június 26-ig létesített- és a szavazás napján érvényes- tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 26-ig létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 13-ig ott tartózkodik. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie helyi választási irodához.

Ajánlás, ajánlásszámok

Öt évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket. A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egyszer. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére. A választási irodák legkorábban augusztus 24-én adhatják át az igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

A jelölteknek augusztus 24-étől két héten át, szeptember 9-én 16.00 óráig lehet ajánlásokat gyűjteni és a jelölteket bejelenteni a választási bizottságoknál.

A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a választási bizottságok – az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan – bírságot szabnak ki, ennek összege ívenként ezer forint lesz.

A választópolgárok ajánlásainak ellenőrzésére négy napja van a választási irodának.

A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló határidő – szeptember 9-én 16 óra – lejárta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.

Mozgóurna iránti kérelem

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet.

A mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 11-én 16 óráig, vagy 2019. október 11-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 13-án 12 óráig lehet benyújtani. Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz pedig a szavazás napján 12 óráig lehet a mozgóurna iránti kérelmeket benyújtani.

Választási kampány

A választási kampány augusztus 24-től október 13-án 19 óráig tart, a szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni.

A helyi választási bizottság választott és megbízott tagjai

A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek szeptember 1-én 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző) javaslatára.

A választási bizottságok megbízott tagjait október 4-én 16 óráig lehet bejelenteni.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Dr. Lendvai Róbert HVI vezető e-mail: korjegyzonyoger@mail.globonet.hu

Cím: 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

Tel/fax: +36-95 / 554-000

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, postai úton vagy személyesen történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

Választással kapcsolatos ügyek ügyfélfogadási időben a kirendeltségeken intézhetőek.

 

Helyi Választási Iroda


« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar