Választási információk / Korábbi választások / Nemzetiségi önkormányzati választás

Nemzetiségi önkormányzati választásNemzetiségi önkormányzati választás

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásához

Káld településen a NVB kitűzte a roma nemzetiségi települési képviselők választását.

A választás időpontja: 2019. október 13.

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről, törlésről

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni.

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe

A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha legkésőbb 2019. október 11-én a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Ajánlás, ajánlásszámok

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.  Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltséghez legalább 5 fő szabályos ajánlása szükséges.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma

Három fő, mivel a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő,

A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelemre fel kell venni azt, aki

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,

b)  a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (továbbiakban: Njt.) meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és

c)   e nemzetiséghez tartozását Njt-ben meghatározott tartalommal és eljárási rendben megvallja.

A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha

a)   a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható

b)  nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c)   nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet.

A választópolgár azon településen szerepelhet a nemzetiségi szavazókör névjegyzékén, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Dr. Lendvai Róbert HVI vezető e-mail: korjegyzonyoger@mail.globonet.hu

Cím: 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

Tel/fax: +36-95 / 554-000

Választással kapcsolatos ügyek ügyfélfogadási időben a kirendeltségeken intézhetőek.

 

Helyi Választási Iroda


« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar