Pályázatok / A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen

A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településenA helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató konzorciális projekt megvalósításáról

 

Káld Község Önkormányzata „A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen” címmel pályázatot nyújtott be 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kiírására. A támogatási kérelmet a döntéshozók pozitívan bírálták el. A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg.

 

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008

Projektpartnerek

Főkedvezményezett: Káld Község Önkormányzata

Konzorciumi partner: Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány

Konzorciumi partner: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

A projekt összköltsége: 45.000.000,- Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projektmegvalósítás időtartama: 2018-2023

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása

A projekt kiemelt célja a helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen. A megvalósítás keretében megtörténik a problémák, szükségletek feltárása, majd azokra megoldási, cselekvési javaslatok készítése és megvalósítása a lakosság bevonásával. A végrehajtás során fontos szempont a már meglévő programok továbbvitele, továbbá új közösségfejlesztő programokkal történő bővítése. Cél a település lakosságának összefogása, minél szélesebb körben történő megszólítása, a lakossági kezdeményezések támogatása. A projekt elérhetővé teszi, hogy a település lakói jobban megismerjék egymást, továbbá, hogy a civil szervezetek együttműködésének segítésével a települési identitás is tovább erősödjön. Az önfoglalkoztatás bővítését, a civil közösségek erősítését, az események, programok szervezését a projekt keretében foglalkoztatott munkatárs segíti a végrehajtás során. Az együttműködésben közlekedésbiztonsági programok szervezése is megvalósul, melynek célja, hogy a diákok ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek és ez által balesetmentesen közlekedjenek. A projekt keretében a település közművelődést megalapozó dokumentumai is megújulnak. Az elvégzett tevékenységek hatásaként erősödik a közösségi aktivitás, rejtett erőforrások szabadulnak fel, növekszik a lakosság egymás iránti felelősségtudata.

 

A projektben megfogalmazott célok és tervezett tevékenységek a következők:

 • A közművelődési és képzési programok kínálatának szélesítése.
 • Helyi civil társadalom megerősítése, civil aktivitás növelése.
 • A lakossági identitás erősítése, az önfoglalkoztatási képesség fejlesztése erősödése a közösségfejlesztés által.
 • A település történeti közművelődési formáinak összegyűjtése, lakosság számára elérhetővé tétele, tájház kialakítása.
 • Közösségi kezdeményezések, programok megvalósítása az itt élők széleskörű bevonásával.
 • A Helyi Esélyegyenlőségi Program és a közművelődési rendelet megújítása.
 • Értékgyűjtő munka folytatása a helyi értéktár bizottság irányításával, Vas megye értékének, a Farkaserdőnek a bemutatása.
 • Közlekedésbiztonsági program megvalósítása.
 • Civil szervezetek együttműködésének támogatása.
 • Tanulmányút, tapasztalatcsere az Európai Unióban.
 • Közösségszervező alkalmazása, ami lehetővé teszi, hogy a célok elérése biztosított és a tevékenységek megvalósítása szakszerű legyen.
 • A nyilvánosság biztosításán keresztül a lakosság és a térségben lakók folyamatos tájékoztatása.
 • Közösségi információs pont kialakítása.
 • Képzések megvalósítása szakkörök, előadások, önképző körök szervezésével.
 • Eszközbeszerzések megvalósítása.

 

A támogatói döntés értelmében az együttműködő konzorciumi tagok jogosulttá válnak arra, hogy a lefektetett elveknek megfelelően együttműködjenek és a támogatási kérelemben megfogalmazott tevékenységeket sikeresen megvalósítsák.

A projekt befejezésének várható időpontja: 2023.04.30.

 


« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar