136 éves a Káldi Tűzoltó Egyesület

2017. május 17., 17:29
A Káldi Tűzoltó Egyesület történetét ismertetjük.

A Káldi Tűzoltó Egyesület 136 éves


Tisztelettel, és szeretettel hajtunk fejet a 136 évvel ezelőtt élt káldi őseinknek, akik megalapították a Káldi Tűzoltó Egyesületet. Ők igaz magyarok és jó nevű iparosok voltak.
Káldot az 1870-es években, nagy tűzvész érte. Utána kezdett a falu terjeszkedni, és újra épülni, majd 1881-ben Káldy Gyula földbirtokos hívására megalakult a Tűzoltó Egyesület.
Első parancsnoka Illa Gyula asztalosmester volt. Őt követte vitéz Dr. Németh Ferenc jegyző, pár évig. Utána több mint 30 évig Szabó József gazdálkodó volt a parancsnok. 1950-től Horváth Lajos látta el a parancsnoki teendőket, 1975-ig. A parancsnokok sorában őt követte Léránth István, majd Zsirai Sándor és a jelenlegi parancsnok Nagy Károly.

Igazi rangot jelentett káldi tűzoltónak lenni, az 1900-as évekre már 40-re emelkedett a tűzoltók száma. Az ő közreműködésükkel fölvirágzott a kulturális élet Káldon, ami Fúvószenekart, és Férfidalárdát adott a falunak. A dalárda 12 taggal alakult, az 1920-as években, már 30 tagja volt, a kórust Fónyi Ödön kántor-tanító úr vezette.
A Fúvószenekar 14 taggal alakult, őket Radó István és Gergely Gyula vezényelte. Az akkori káldiak és tűzoltók hithű keresztények voltak. Nagy ünnepeken lámpással álltak őrséget a templomban az oltár körül. Körmeneteken menetzenekarrá alakultak, és úgy kísérték a hívek énekét. A celldömölki Apát úr csak a káldi hívek elé jött ki, köszönteni a város végére, és úgy vonultak be a városon végig, a Kegytemplomba, a menetzenekar gyönyörű Mária-énekeitől kísérve.

1931. május első vasárnapján szentelte fel Virágh Miklós Plébános úr az 50 éves évfordulóra készült tűzoltó zászlót, amit a falu iparosai és vezetői adományoztak a Tűzoltó Egyesületnek. A zászlóanya tisztét, Dr Maróthy Lászlóné Dervalics Mária viselte. A Maróthy család, az 1890-es évektől 1945-ig voltak a Káldi Templom kegyurai.

A káldi tűzoltók helytálltak a legszomorúbb eseményeknél, évtizedeken keresztül ők látták el a temetéssel kapcsolatos szolgálatokat, amikor még mindenkit a saját otthonából kísértek ki a temető csendjébe és a hosszú úton a harangok hangja volt a vigasztalás.

A tűzoltó versenyek is sok szép emléket őriznek Káldról és Vas megye falvaiból, mindig nagy volt az öröm, amikor díjjal érkeztek haza.
Női Tűzoltó Egyesület is volt Káldon, 1951-ben alakult 12 taggal, vezetőjük Vörös Rezsőné volt, 1953-ban megyei második díjat nyert a női csapat.

    Hálás köszönet a most szolgálatot teljesítő minden tűzoltónak, ők azok, akik naponta találkoznak az elmúlás, a javak, az otthonok elvesztésének fájdalmával.

Mi azért vagyunk, hogy a régiekre szeretettel emlékezzünk, a hivatásukat most gyakorlókkal, Isten áldása legyen!

           

                    Lejegyezte:
                                Gőcze Frigyesné
                               


« Vissza az előző oldalra!


Káld Község Önkormányzata - Magyar