Hirdetmények / Hirdetmény településrendezési eszközök elfogadásáról

Hirdetmény településrendezési eszközök elfogadásárólHIRDETMÉNY

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. (9700 Szombathely, Saághy István u. 15.) a tulajdonában lévő Káld (külterület) 0511 hrsz-ú, 0,6886 ha nagyságú, kivett vadászház, udvar és 2 gazdasági épület besorolású ingatlanon tervezi megvalósítani a Káld-Hidegkút Vadászház Ökoturisztikai Központ fejlesztést egy kb. 300 m2 alapterületű turistaház építésével.

A beruházás megvalósításához Káld Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Településszerkezeti Tervének módosítása vált szükségessé 0511 ("Hidegkút") és 0505/6 hrsz. területek vonatkozásában.

A településrendezési eszközök módosítását Káld Község Önkormányzata 2021. augusztus 9-i ülésén fogadta el.

A módosított településrendezési eszközök az önkormányzati hivatalban pedig nyomtatott formában megtekinthetőek, az alábbi honlapokon pedig elektronikus formában elérhetőek:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/495686

https://kald.hu/hu/helyi-epitesi-szabalyzat/

Káld, 2021. augusztus 18.     

                                                                                      (:Vida Károly:)

                                                                                      polgármester


« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar