Hirdetmények / Álláspályázat - adóügyi ügyintéző

Álláspályázat - adóügyi ügyintézőÁLLÁSPÁLYÁZAT

NYŐGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Adóügyi ügyintéző (határozott idős) munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok; különösen a helyi adók tekintetében az adókötelezettséget elmulasztók felderítésével, az adók nyilvántartásával, megállapításával kapcsolatos feladatok; az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével, valamint adó végrehajtással kapcsolatos feladatok; fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatok; adóigazolások kiállítása; adókönyvelés, pénzügyi jelentések elkészítése kérelmek döntésre való előkészítése, adók módjára történő behajtások teljesítése; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, együttműködő szervezetekkel, hatóságokkal; a munkakör kapcsán statisztikai jelentések készítése; időszakos zárási feladatok elvégzése és ezekről adatszolgáltatás készítése; ügyfélfogadás, ügyfelek tájékoztatása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Adó/jövedéki

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Káld

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az állás határozott idejű, az adóügyi üi. szülési szabadságáig tart. Információ kérhető: dr. Lendvai Róbert jegyző, 06-30-3197055. A pályázatok benyújtásának módja: a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal címére papír alapon (9682 Nyőgér, Petőfi utca 15. ) vagy elektronikus úton a jegyzo@nyoger.hu e-mail címen. A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Pályakezdő is jelentkezhet.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Könyvelés és adózás, közgazdaságtan,

pénzügyi végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

-  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 - hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 - eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.20. 23:55

A pályázat elbírálásának módja:  A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A jegyző a polgármesterek egyetértésével dönt a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.30. 23:55

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.12.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.04.

Forrás: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/43452

 « Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar