Helyi identitás és kohézió TOP / Röviden a projektről

Röviden a projektrőlRöviden a projektről

Tájékoztató konzorciális projekt megvalósításáról

 

Káld Község Önkormányzata „A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen” címmel pályázatot nyújtott be 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kiírására. A támogatási kérelmet a döntéshozók pozitívan bírálták el. A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg.

 

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008

Projektpartnerek

Főkedvezményezett: Káld Község Önkormányzata

Konzorciumi partner: Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány

Konzorciumi partner: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

A projekt összköltsége: 45.000.000,- Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projektmegvalósítás időtartama: 2018-2023

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása

A projekt kiemelt célja a helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen. A megvalósítás keretében megtörténik a problémák, szükségletek feltárása, majd azokra megoldási, cselekvési javaslatok készítése és megvalósítása a lakosság bevonásával. A végrehajtás során fontos szempont a már meglévő programok továbbvitele, továbbá új közösségfejlesztő programokkal történő bővítése. Cél a település lakosságának összefogása, minél szélesebb körben történő megszólítása, a lakossági kezdeményezések támogatása. A projekt elérhetővé teszi, hogy a település lakói jobban megismerjék egymást, továbbá, hogy a civil szervezetek együttműködésének segítésével a települési identitás is tovább erősödjön. Az önfoglalkoztatás bővítését, a civil közösségek erősítését, az események, programok szervezését a projekt keretében foglalkoztatott munkatárs segíti a végrehajtás során. Az együttműködésben közlekedésbiztonsági programok szervezése is megvalósul, melynek célja, hogy a diákok ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek és ez által balesetmentesen közlekedjenek. A projekt keretében a település közművelődést megalapozó dokumentumai is megújulnak. Az elvégzett tevékenységek hatásaként erősödik a közösségi aktivitás, rejtett erőforrások szabadulnak fel, növekszik a lakosság egymás iránti felelősségtudata.

 

A projektben megfogalmazott célok és tervezett tevékenységek a következők:

 • A közművelődési és képzési programok kínálatának szélesítése.
 • Helyi civil társadalom megerősítése, civil aktivitás növelése.
 • A lakossági identitás erősítése, az önfoglalkoztatási képesség fejlesztése erősödése a közösségfejlesztés által.
 • A település történeti közművelődési formáinak összegyűjtése, lakosság számára elérhetővé tétele, tájház kialakítása.
 • Közösségi kezdeményezések, programok megvalósítása az itt élők széleskörű bevonásával.
 • A Helyi Esélyegyenlőségi Program és a közművelődési rendelet megújítása.
 • Értékgyűjtő munka folytatása a helyi értéktár bizottság irányításával, Vas megye értékének, a Farkaserdőnek a bemutatása.
 • Közlekedésbiztonsági program megvalósítása.
 • Civil szervezetek együttműködésének támogatása.
 • Tanulmányút, tapasztalatcsere az Európai Unióban.
 • Közösségszervező alkalmazása, ami lehetővé teszi, hogy a célok elérése biztosított és a tevékenységek megvalósítása szakszerű legyen.
 • A nyilvánosság biztosításán keresztül a lakosság és a térségben lakók folyamatos tájékoztatása.
 • Közösségi információs pont kialakítása.
 • Képzések megvalósítása szakkörök, előadások, önképző körök szervezésével.
 • Eszközbeszerzések megvalósítása.

 

A támogatói döntés értelmében az együttműködő konzorciumi tagok jogosulttá válnak arra, hogy a lefektetett elveknek megfelelően együttműködjenek és a támogatási kérelemben megfogalmazott tevékenységeket sikeresen megvalósítsák.

A projekt befejezésének várható időpontja: 2023.04.30..

 

 

 


« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar