Helyi identitás és kohézió TOP / Közösségi beszélgetések második szakasza a településen

Közösségi beszélgetések második szakasza a településenKözösségi beszélgetések második szakasza a településen

Beszámoló a közösségi beszélgetésekről

 

1. A közösségi beszélgetések körülményei:

A közösségi beszélgetések második szakaszában 7 alkalommal zajlottak a gyűlések a község Faluházában és annak udvarán. A beszélgetések szervezésében építettünk a helyi kulcsemberek közreműködő segítségére.

A közösségi beszélgetések lebonyolítása természetesen a Cselekvő Közösségek - aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében összeállításra kerül Közösségfejlesztés módszertani útmutató alapjait vettük figyelembe.

2. A közösségi beszélgetésekről röviden:

A községben a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 azonosító számú, " A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen" című pályázat keretében valósultak meg a közösségi beszélgetések. Céljuk, a közösségi felmérés alapján elkészíteni a cselekvési tervet, illetve a helyiek segítségével a rendezvénynaptárt.

Az eseményeken megjelent résztvevők a megalapozó dokumentumban definiált célcsoportok közül kerültek ki, melyek a következők: 

  • aktív korú lakosság
  • idős korúak
  • civil szervezetek és szakkörök tagjai
  • roma nemzetiségűek.

 

1. alkalom:

A február 2-i beszélgetésre összehívtuk a civil szervezetek és szakkörök tagjait, illetve azokat az embereket, akik tevékenyen részt vesznek a település közösségi életében. Az eseményen bemutatkozott a projekt szakmai vezetője Hutflesz Mihály is, aki köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztattuk a résztvevőket a projekt következő szakaszáról, a közösségi felmérés előzményeiről. Kértük a résztvevőket, hogy a következő beszélgetésre gondolkodjanak a közösségi felméréshez kapcsolódó kérdéseken.

Résztvevők száma - Jelenléti ív szerint 20 fő.

2. alkalom:

Március 23-án a helyi civil szervezetek és szakkörök vezetői, az iskola és az óvoda munkatársainak segítségével összeállítottuk a rendezvénynaptár egy részét, azaz a projekt megvalósítási időszakát megelőző 2 év rendezvényeit egyezetettük. A mellékelt rendezvénynaptár alapján is látszik, hogy a településen aktív a közösségi élet, már eddig is sok program színesítette a község lakóinak életét.

Résztvevők száma - Jelenléti ív szerint 20 fő. 

3. alkalom:

Az április 10-i közösségi beszélgetésen az egyesületek és szakkörök vezetőinek, illetve a település vezetőinek segítségével tovább dolgoztunk a község közösségi tevékenységének történeti feltárásán, hiszen az a célunk, hogy a projekt időtartama alatt még nagyobb mértékű feltárást tudjunk véghezvinni. Próbáltuk minél több olyan szervezet és csoport, közösségi ember múltját feltárni, akik sokat tettek a település közösségi életének fejlődéséért.

Résztvevők száma - Jelenléti ív szerint 30 fő.

4. alkalom:

A május 6-i közösségi beszélgetés keretén belül tájékoztattuk a résztvevőket (a település kulcsembereit) a közösségi felmérés előzetes eredményeiről. Ezen a beszélgetésen már körvonalazódtak a rendezvénynaptár további részei is. A jelenlévők sok új programötlettel álltak elő. Az eddigiek alapján elmondható, hogy a közösségi beszélgetések hatására a szervezetek, csoportok vezetői egyre jobban együtt tudnak gondolkodni, és még többet próbélnak tenni a település közösségéért.

Résztvevők száma - Jelenléti ív szerint 14 fő.

5. alkalom:

Az első júniusi közösségi beszélgetés keretében (június 1.) a jelenlévőket tájékoztattuk a projekt jelenlegi állásáról. Megosztottuk a tapasztalatokat a közösségi felméréssel kapcsolatban. Kértük őket, amennyiben valamilyen szakkört szeretnének a faluban, legyen akár egy új, vagy egy régi felelevenítése, tudassák velünk. Mind az idősek, mind pedig a fiatalok körében népszerűek a kézműves foglalkozások. Úgy látjuk, erre nagy igény van a településen. Jelezték, amennyiben lehetséges az elkészült műveiket majd szeretnék a későbbiekben egy vagy két kiállítás keretén belül megmutatni a közösségnek is. Ezeket a tapasztalatokat felhasználjuk a rendezvénynaptár véglegesítése során is.

Résztvevők száma - Jelenléti ív szerint 20 fő.

6. és 7. alkalom:

Júniusban 3 közösségi beszélgetést tartottunk. Ez volt a második (június 15.) és harmadik (június 24.) alkalom a hónapban, hogy összegyűltünk a Faluházban. A közösségi be4szélfgetés elsősorban a civil szervezetek és szakkörök vezetőinek szólt. Ismertettük velük a közösségi felmérés eredményeit, így mindezek után szakértő bevonásával tudtuk elkezdeni a helyi cselekvési tervet. A cselekvési tervnek összhangban kell lennie a rendezvénynaptárral, ezért úgy gondoltuk ezekere a feladatokra, nem elég egy közösségi beszélgetés alkalma, így a júniusi harmadik beszélgetés témája is a cselekvési terv összeállítása és véglegesítése volt.

6. alkalom - Résztvevők száma - Jelenléti ív szerint 19 fő.

7. alkalom - Résztvevők száma - Jelenléti ív szerint 19 fő.

 

3. Összegzés:

A beszélgetések legfőbb eredményeként azt lehet megemlíeni, hogy a településen egyre növekszik az aktív, tenni akaró emberekből álló mag. A résztvevők azonosulni próbáltak a közösségi gondolkodással, nem csak saját problémáikra fókuszáltak. Az egyes alkalmak során megismerkedhettünk a településen élők problémáival, ötleteivel és javaslataival.

 


« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar