Helyi identitás és kohézió TOP / Közösségi beszélgetések első szakasza a településen

Közösségi beszélgetések első szakasza a településenKözösségi beszélgetések első szakasza a településen

Beszámoló a közösségi beszélgetésekről

 

1. A közösségi beszélgetések körülményei:

A közösségi beszélgetések első szakaszában 6 alkalommal tartottunk összejövetelt. 5 alkalommal a Faluházban, 1 alkalommal pedig a Könyvtárban. Pórbáltuk úgy kialakítani a körülményeket és időpontokat, hogy a jelenlévőkkel a lehető legjobban tudjunk beszélgetni. Lényeges volt számunkra, hogy megértsük, mi a fontos az itt lakóknak, milyen változást szeretnének, és mi mozgatja a falu közösségét. 

A közösségi beszélgetések a Cselekvő Közösségek által alkotott Közösségfejlesztés módszertani útmutató segítségével zajlottak.

2. A közösségi beszélgetésekről röviden:

A településen a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 azonosító számú, "A helyi identitás és kohézió Káld településen" című pályázat keretében valósultak meg a közösségi beszélgetések. A beszélgetések célja a közösség igényeinek megismerése, és a közös cselekvés elindítása volt.

Az eseményeken megjelent résztvevők a megalapozó dokumentumban definiált célcsoportok közül kerültek ki, melyek a következők: 

 • aktív korú lakosság
 • idősek
 • civil szerveztek és szakkörök tagjai
 • roma nemzetiségűek.

Az október 18-án tartott közösségi beszélgetés keretében a falu vezetősége előzetes tájékoztatást tartott az érdeklődők számára a projekttel kapcsolatosan. Az eseményen a - jelenléti ív alapján - résztvevők száma 11 fő volt. A polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket a nyertes projekttel kapcsolatban, és elmondta, hogy mire számíthatnak az elkövetkező időszakban. Részletesen bemutatta a beadott pályázat előkészítési munkáit, az együttműködő partnereket. Kiemelte, hogy a tervezett projekt konzorciumban valósul meg. Konzorciumi partnerek: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány. Az együttműködés keretében egy. a falu közösségi életére nagy hatással bíró projekt valósulhat meg a következő években. Ismertette és bemutatta a projekt tevékenységeit, pénzügyi tervét. A falu számára rendkívül jelentős lesz a projekt, mivel egy főállású közösségszervező beállítására is sor kerül. Ilyen módon a település olyan szakembert tud foglalkoztatni, aki a település kulturális, művelődési és más közösségi csoportjait tudja folyamatosan segíteni. Kérte, hogy a falu lakosai mostantól segítség a projekt céljának elérését, és véleményükkel mindenki támogassa, hogy a legjobb megoldások valósulhassanak meg a cselekvési tervben.

A november 17-i beszélgetés során a jelenlévők is bekapcsolódhattak a település közösségi tevékenységének történeti feltárásába. Szó volt a régen működő, de már megszűnt szervezetekről, szakkörökről, illetve azok tevékenységéről. Ezek az adatok sok segítséget nyújtottak a beszámoló elkészítésében is. A megbeszélésen - jelenléti ív alapján - a résztvevők száma 9 fő volt. A találkozó során kirajzolódott a település elmúlt száz évének ez irányú eredménye, sikere. A közösségi beszélgetés lehetővé tette, hogy a résztvevőkkel áttekintsük a faluban, azom meghatározó személyeket, akik az elmúlt 50-60 évben sokat ettek a közösség történetének feltárásáért, az összefogásának sikeréért. Ez az időszak még kevésbé dokumentált, ami azt jelenti, hogy a projekt keretében ez is egy sikeres tevékenység lehet a megvalósítás során.

A 3. közösségi beszélgetést december 17-én tartottuk, melynek kertében megvitattuk a 30 darab közösségi interjú előzetes eredményét. Megbeszéltük a felemrült problémákat, melyekre a későbbiekben megoldást szeretnénk találni. Ez a tématerület jó lehetőséget biztosított arra, hogy a település életének aktív résztvevőit kötetlen beszélgetés keretében tudtak véleményt mondani, illetve továbbgondolták a közösségi élet helyi fonalát. Úgy tűnik, hogy kezd kialakulni a közösségi élet "központi magja", azok csoportja, akik aktívak a vélemyénformálásban, illetve kreatív gondolatokkal tudnak hozzájárulni a fejlődéshez. 

A résztvevők tájékoztatást kaptak az interjúk megvalósulásáról. Az interjúk három kérdéscsoporttal foglalkoztak: 

 1.  Mit jelent az itt lakóknak Káldon élni? (mi az, ami jó és mi az, ami rossz az itteni életben)
 2. Min és mit változtatnának az itt lakók Káld kapcsán?
 3. Mivel tudnának a helyiek bekapcsolódni ezen változások előidézéséhez?

A január 19-i beszélgetés alkalmával szakmai fórumot tartottunk a civil szervezetek és szakkörök vezetőinek a projekttel kapcsolatos tudnivalóskról. A projekt későbbi szakaszában tervezett  programokkal, teendőkkel, a szervezetek és szakkörök szerepvállalásával kapcsolatosan zajlott a megbeszélés. Ezen a közösségi beszélgetésen - jelenléti ív alapján - 11 fő vett részt. A faluban jelentős számű civil szervezet működik, illetve vannak nem egyesületi formában, ám rendszeresen működő közösségek is:

 • Káldi Napraforgók Egyesülete
 • Káldi Újhegyért Egyesület
 • Káldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 • Káldi Hagyásfa Egyesület
 • Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület
 • Káldi Sportklub Egyesület
 • Káldi Kertbarát-kör
 • Asztalitenisz szakkör
 • Vöröskereszt helyi tagszervezete

A megbeszélés arra is révilágított, hogy a civilek milyen területen és milyen módon tudnak rákapcsolódni a tervezett projektre. A beszélgetés hatására a közösségek megismerték annak a lehetőségét, hogy a saját szerveztükkel milyen módon, miben és hogyan tudnak együttműködni települési szinten.

A február 9-én megrendezésre került beszélgetés alkalmával a jelenlévők tájékoztatást kaptak a közösségi felmérésről, annak céljairól, problémacsomagjairól, tervezett kérdőívéről. A végső kérdőív összeállításához sok ötlettel járultak hozzá a jelenlévő személyek. A tématerülethez jó hátteret adott a már megvalósított közösségi interjú eredménye is. Az interjúk tapasztalatai alapján igyekeztünk összeállítani a kérdőívet. A közösségi megbeszélés során egy csaknem egészében véglegesítésre kerülő kérdőívben tudtunk megegyezni. Annak érdekében, hogy a kérdőív kitöltése ne legyen megterhelő, hosszadalmas, de ugyanakkor hasznos és jól hasznosítható adatokkal is szolgáljon majd, a kérdések számát 25-30 darabban maximalizáltuk. Ezen a beszélgetésen - jelenléti ív alapján - 11 fő jelent meg.

A 6. közösségi beszélgetést március 14-én tartottuk, melyen 12 fő vett részt. A beszélgetés témája pedig a helyi cselekvési terv volt, az összesített interjúk eredményeire és az eddigi közösségi beszélgetésekre alapozva. Természetesen a végleges cslekvési terv csak a közösségi felmérés eredményei után valósul meg, hiszen részletesen ebből ismerjük meg többek között a településen élők szükségleteit, igényiet, elvárásait. Az eddig megvalósított közösségi beszélgetések kicsengése alapján bizakodóak lehetünk abban, hogy a településen élők aktív közreműködői lesznek a projekt megvalósításának.

Az interejúkkal és a közösségi beszélgetésekkel elindult egy folyamatos párbeszéd a község lakóival. Mind az interjúkra, mind a közösségi beszélgetésekre való invitálást az egyes személyek örömmel fogadták. A beszélgetések hangulata és tartalma jól mutatja, hogy a káldiak fogékonyak és fogadókészek az együttműködésre.


« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar