Helyi identitás és kohézió TOP / Beszámoló a részvételi fórumokról

Beszámoló a részvételi fórumokról



Beszámoló a részvételi fórumokról

Beszámoló a részvételi fórumokról

 

A részvételi fórumok körülményei:

 A Cselekvő Közösségek - aktív közösségi szerepvállalás projekt módszertani útmutatója szerint a részvételi fórumok olyan nyilvános találkozók, melyeken a helyi közösséget foglalkoztató problémákat járjuk körbe azért, hogy a problémákra megoldásokat találjunk. A fórumok célja a közösségfejlesztési folyamatok és a közösségi programok megvalósításának végigkísérése.

A részvételi fórumok célcsoportjai:

  • ​civil szervezetek és szakkörök
  • helyi intézmények
  • település vezetői
  • település kulcsemberei

 

1. Részvételi fórum:

Az első részvételi fórum (június 4.) sokakat megmozgató esemény volt. Ezen a település társadalmát érintő kérdések kerültek napirendre. A nagyobb létszámra való tekintettel a programot a Faluházban tartottuk. A település vezetői részéről polgármnester úr tartott tájékoztatást a falu jelenéről és jövőjéről. A jelenállapot és a kövőkép felvázolását követően a résztvevők tájékoztatást kaptak a projekt jelenlgi állásáról. A fórum jó hátteret adott ahhoz, hogy a találkozó résztvevői elmondhatták nehézségeiket, javaslataikat a falut, illetve a település egyes részeit érintő elképzeléseiket illetően. A részvételi fórum támogatta azt a polgári attitűdöt, hogy a tagok ne csak érezzék, hanem éljék is át azt, hogy a település mindannyiuké, annak örömeivel és nehézségeivel együtt. A lakosság aktív részvételével megvalósuló esemény egyfajta tanulási folyamat is volt, hiszen a hozzászólók nem csak kérdeztek, hanem módszereket, javaslatokat fogalmaztak meg az egész település és a közösségfejlesztés területével kapcsolatosan is.

A fórum egyértelműen alátámasztotta azt, hogy szükséges és van is igény a lakosság tudatos megszólítására. Az aktív részvételt nagyban segített, hogy a résztvevők egy jó része már a közösségi beszélgetéseknek is résztvevője volt. Ilyen módon volt egy fonal, amit lehetett a helyi társadalommal közösen szőni. A résztvevők készséges válaszokat kaptak a felmerült kérdésekre. Sok esetben a megoldások  már csoportos munka keretében kristályosodtak ki. A projekt szakmai vezetője ismertette az eddig elvégzett feladatokat, és kérte a fórum résztvevőit is, hogy vállaljanak szerepet az információk továbbításában, az egyes tématerületek kisközösségekben való továbbgondolásában.A részvételi fórum kreatív együttműködésben valósult meg. Ez a társadalmi párbeszéd hasznosan szolgálta a projekt tevékenységeinek megismerését, a projekt egészével való azonosulást, a közösségi rálátás mellett mennyire fontos az egész településben való gondolkodni és cselekedni tudás képessége. A megbeszélésen felmerült a települési értéklánc fogalma, amit a közösségi felmérés során bejött információkra alapozva majd a helyi kisközösségek tudnak továbbfejleszteni. A találkozó egy másik konklúziója a közösségi érdekképviselet, érdekérvényesítő képesség fókuszba helyezésében is megnyilvánult.

Résztvevők száma - Jelenléti ív szerint 47 fő.

2. Részvételi fórum:

A második részvételi fórumot június 29-én, szombaton rendeztük, ismét a helyi Faluházban. Ezt az alkalmat lakossági fórumnak szántuk, hiszen szerettük volna minednkinek bemutatni a projekt szempontjából fontos dokumentumokat, illetve a közösségi felmérés lezárásával, egy prezentációval készültünk a település lakóinak.

A projekt keretében alkalmazott közösségfejlesztő munkatárs - Németh Lilla Gitta - ismertette a jelenlévőkkel a közösségi felmérés eredményeit, majd válaszolt a felmerült kérdésekre is. Mindezek után tájékoztattuk a résztvevőket az elkészült rendezvénynaptár végleges programjairól.

Résztvevők száma - Jelenléti ív alapján 60 fő.

Az eddig megvalósított két részvételi fórum egyértelműen visszaigazolta, hogy szükség van a településen ezen közösségi párbeszéd módszerére. A helyi lakosok elköteleződését a cselekvő részvétel mérhető módon tudja javítani, és erről a jelenlévők is egyértelműen pozitív üzeneteket csatoltak vissza. Természetesen a részvételi fórumok a következő időszakokban is folytatódni fognak. A projektvezetés feladata az, hogy ezt az aktivitást fenntartsa, erősítse a továbbiakban is. A település "kemény magja" minden rendezvényen nagyon szívesen részt vesz és segít, próbálják a többi kevésbé aktív lakókat is beszervezni a programok és rendezvények látogatásába.

3. részvételi fórum:

A harmadik részvételi fórumot (2019. október 22.) szintén a helyi Faluházban tartottuk. Esztergályos Ivett, a Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda tagintézmény vezetője bemutatta a megjelenteknek a Suli Harmónia 2007 - Gyermekeket Segítő Alapítvány közlekedésbiztonsági programját, mely a projektből kerül finanszírozásra.  Ismertette, hogy a program a védtelen közlekedők biztonságát szolgálja. Elmondta, hogy segítségével bővülnek a gyermekek KRESZ ismeretei, segítségével pedig formálódik a szemléletük is. A közlekedésbiztonsági program célcsoportja a gyerekek, a lakosság széles köre, illetve a gyalogosok és a kerékpárosok. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a program keretein belül lehetőség nyílik különböző események megszervezésére. Az iskolában kerékpáros iskolai szakkör indulására is van lehetőség, mely tematikájához kapcsolódóan hétvégi bringatúrákat is lehet a gyerekeknek szervezni. Az óvodás korosztályra is gondoltak, számukra az óvodai foglalkozásokba kerül beépítésre a közlekedési ismeretek alapjai. A nagyobb gyerekek részére kismotoros KRESZ-oktatást is szervez majd az alapítvány. A program bemutatásának pozitív hatása volt a jelenlévőkre. Örömüket fejezték ki, hasznosnak tartják a programot.

Résztvevők száma - Jelenléti ív alapján 60 fő.

4. részvételi fórum:

A 2019-es év utolsó részvételi fórumát november 23-án tartottuk a Faluházban. Simonné Fukszberger Szilvia, a Káldi Napraforgók Egyesületének vezetője köszöntötte a megjelenteket. A továbbiakban Németh Lilla Gitta, közösségszervező ismertette a jelenlévők számára a 2020-as év rendezvényeit, melyek a projekt során kerülnek megvalósításra. Kérte a lakosság együttműködését az önkormányzattal, és a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel. Az eddigi négy részvételi fórum során már körvonalazódott egy úgynevezett "kemény mag". Ők azok, akik tudnak és szeretnének is tenni a település fejlődéséért, fejlesztéséért. A projekt keretében erre jó alkalom kínálkozik minden aktív helyi polgárnak. 

Résztvevők száma - Jelenléti ív alapján 50 fő.

5. részvételi fórum:

2020. június 26-án pénteken tartotta Káld Község Önkormányzata aktuális részvételi fórumát. A rendezvény keretében lakossági fórumot tartottunk az érdeklődőknek. Az eseményen a megjelenteket Németh Lilla Gitta közösségfejlesztő köszöntötte, és ismertette a főbb témaköröket. Vida Károly polgármester tájékoztatta a falu lakosságát a képviselőtestület eddigi eredményeiről. Németh Lilla Gitta beszámolt a projekt jelenlegi helyzetéről és kérte a helyiek együttműködését a következő félév közösségi akciói, programjai során. A résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy kérdéseikkel kapcsolatban az előadókhoz forduljanak. A legtöbb kérdés a település fejlesztésével kapcsolatban érkezett. Polgármester úr ismertette a lakosokkal a beadott pályázatokat, jövőbeli terveket. A lakosság pozitívan távozott a fórumról.

Résztvevők száma - Jelenléti ív alapján 27 fő.

6. részvételi fórum:

2020. december 17-én, csütörtökön este 18:00 órai kezdettel - a járványügyi helyzetre való tekintettel, az eddig hagyományoktól eltérően online módon - valósult meg a részvételi fórum. A résztvevőket Németh Lilla Gitta képviselő, közösségfejlesztő köszöntötte, majd Vida Károly polgármester tartott évértekelő beszédet. Következő napirendi pontként Hutflesz Mihály, a projekt szakmai vezetője tartott beszámolót "A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen" című projekt jövőbeli feladatairól, illetve a képzésekről. Simon Gergő képviselő, az Értéktár Bizottság egyik tagja tájékoztatta a jelenlévőket a helyi értékek bemutatásár nyert pályázat megvalósításának részleteiről. Végül, de nem utolsó sorban, Simonné Fukszberger Szilvia, a Káldi Napraforgók Egyesületének vezetője ismertette a TOP projekt keretében végzett közösségi tevékenység történeti feltárásának folyamatás, eredményeit. A fórum végén Németh Lilla Gitta képviselő, közösségfejlesztp megköszönte a részvételt a jelenlévőknek.

Résztvevők száma - Online jelenléti ív alapján 12 fő

7. részvételi fórum:

2021. június 29-én (kedden) került sor az év második részvételi fórumára. A fórumon Simonné Fukszberger Szilvia, a Káldi Napraforgók Egyesületének vezetője köszöntötte a megjelenteket. Az esemény keretében a meghívottak tájékoztatást kaptak a projekt keretében szervezett képzésekről és a közeljövőben megvalósuló szakmai tanulmányútról is. Hutflesz Mihály, a projekt szakmai vezetője helyzetjelentést tartott a projekt megvalósításával kapcsolatban. A fóru végén Vida Károly, polgármester számolt be a falu helyzetéről és az aktuális feladatokról.

Résztvevők száma - Jelenléti ív alapján 27 fő

 

8. részvételi fórum:

2021. december 11-én került sor az év utolsó részvételi fórumára. Vida Károly, Káld község polgármestere és Simonné Fukszberger Szilvia, a Káldi Napraforgók Egyesületének vezetője köszöntötte a jelenlévőket. A fórum rendhagyó módon zajlott, célja a fiatalabb generáció bevonása volt a közösségi életbe. A résztvevők között képviselte magát az idősebb generáció is, de inkább a 14-25 év közötti fiatalok voltak jelen, akiket elkísért a fiatalabb testvérük is, így voltak köztük diákok az általános iskola felső tagozatából is. A fórum keretében először az adventi programokat beszélték át a megjelentek, kinek milyen tapasztalata, élménye, észrevétele van. A COVID-19 okozta online térben zajló programokról is megosztották egymással a tapasztalataikat. Egyetértés volt abban, hogy mindenkinek hiányzott már a személyes jelenléttel zajló találkozás a rendezvényeken. A fórum végén a fiatalokat kérdezték meg, hogy melyek azok a programok, amelyek elnyerték tetszésüket, és melyek azok, amelyeken javítanának, illetve mit hiányolnak a helyi közösségi életből.

Résztvevők száma - Jelenléti ív alapján 30 fő

9. részvételi fórum:

2022. június 4-én (szombaton) került sor az év első részvételi fórumára. A fórumon Vida Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az esemény keretében a megjelentek tájékoztatást kaptak a projekt haladásáról, az előző évben lezajlott rendezvényekről, illetve a 2022-es év második félévének feladatairól is. Beszélt a Ringató és a Fonj kosarat! foglalkozások népszerűségéről, és tájékoztatta a résztvevőket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel az önkormányzat a foglalkozásokat a projekt lezárása után is fent fogja tartani. Az esemény zárásaként beszámolt az önkormányzat időszerű, lakosságot is érintő feladatairól.

Résztvevők száma - Jelenléti ív alapján 40 fő.

10. részvételi fórum:

2022. november 23-án este tartotta Káld Község Önkormányzata a projektmegvalósítás időszaka alatti utolsó részváteli fórumát. Az eseményen Vida Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Simonná Fukszberger Szilvia, a Káldi Napraforgók Egyesületének vezetője tarott tájékoztatást az egyesület projektbeli munkájáról, részvételéről. A megjelenteket arra kérték, hogy ötleteikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá a jövőbeli rendezvények, akciók fejlesztéséhez. A is létszám ellenére a fórum eredményesen zárult.

Résztvevők száma - Jelenléti ív alapján 10 fő.

 


« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar